Informacije o infrastrukturi

Za sve potrebne informacije o postojećoj infrastrukturi, potrebnim kapacitetima, cenama priključaka i dr., preduzeće je povezano i u koordinaciji je sa javnim i javno komunalnim preduzećima zaduženim za ovu oblast. Na zahtev investitora, preduzeće je u mogućnosti da organizuje sastanke sa predstavnicima ovih preduzeća ili da investitoru obezbedi direktan kontakt.

  • JP “Komgrad “ Bačka Topola
  • Rodgas AD Bačka Topola
  • Elektrodistribucija  Bačka Topola
  • A.d. 'Telekom Srbija' Bačka Topola