Informacije o vlasništvu nad zemljištem

  • Svo građevinsko zemljište koje društvo  nudi investitorima je u vlasništvu Društva čiji je osnivač Opština Bačka Topola
  • Industrijski park raspolaže 26-76-80 hektara građevinskog zemljišta
  • Aktualan izvod iz Katastra nepokretnosti Bačke Topole, kao dokaz