Informacije o zaštiti životne sredine

Oblast zaštite životne sredine u Srbiji regulisana je zakonima usaglašenim sa evropskim zakonodavstvom o zaštiti životne sredine.

Pre početka izvođenja radova na izgradnji objekta, investitor je u obavezi da sprovede proceduru pribavljanja saglasnosti na procenu uticaja predmetnog objekta na životinu sredinu.

Uticaj objekta procenjuje se na osnovu kriterijuma propisanim zakonskom regulativom, koji podrazumeva uticaj objekta na okruženje za vreme izgradnje rada objekta i eventualnog prestanka rada objekta.

Generalno, za procenu, bilo bi korisno da investitor dostavi informacije o vrsti proizvodnje i glavnim tehnološkim operacijama, sirovinama koje se koriste za proizvodnju sa pomoćnim sredstvima kao i gotov proizvod (materijalni bilans).

Na osnovu navedenih podataka, mogli bi vam dostaviti informacije za sve parametre životne sredine (voda, vazduh, zemljište, otpad).

Procedura pribavljanja dokumentacije podrazumeva:

  • Obrazac zahteva,
  • Idejni projekat ili glavni projekat,
  • Saglasnosti drugih nadležnih organizacija (vodovod i kanalizacija, elektrika, telefonija) koje će investitoru svakako trebati u procesu pribavljanja građevinske dozvole.

Analizom gore navedene dokumentacije, u saradnji sa službom za zaštitu životne sredine bićemo u mogućnosti da Vas informišemo o tome da li je izrada Studije neophodna.

Download: Zakon o zaštiti životne sredine