Osnov za ulagačke povlastice

  • Kod kupovine teritorije veće od 5 hektara
  • Kod stvaranja više od 50 radnih mesta
  • Kod pokretanja inovativnih preduzeća
  • Aktivnosti povezane sa proizvodnjom obnovljive energije