Informacije o raspoloživoj radnoj snazi u Bačkoj Topoli

U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (filijala Bačka Topola), u mogućnosti smo da obezbedimo sve potrebne informacije o raspoloživoj radnoj snazi u B.Topoli i okolini, kao i o programima i uslugama koje služba pruža. Na zahtev investitora, u mogućnosti smo da organizujemo sastanke sa predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje ili da investitoru obezbedimo direktan kontakt.

Broj stanovnika u opštini: 33321

Radna snaga:

  • Ukupno 7075, Muško 4245, Žensko 2830

Nezaposlenost:

  • Ukupno 3177, Muško 1537., Žensko 1640.

Struktura nezaposlenosti prema godinama starosti:

  • Nezaposleni do 30 godina starosti 829
  • Nezaposleni od 30 do 50 godina starosti 1407
  • Nezaposleni iznad 50 godina starosti 941
  • Nekvalifikovana radna snaga : 1.417
  • Kvalifikovana radna snaga : 1.760