O društvu

Opština Bačka Topola je planom detaljne regulacije pod brojem: PDRII-409-06 predvidela prostor za industrijsku zonu koji se nalazi u istočnom delu K.O. Bačka Topola – grad u građevinskom reonu, između državnih puteva drugog reda R-119 (Senćanski put), i R-108 (Bečejski put).

Prvi Vojvođanski Industrijski Park – Logistički Centar doo, osnovan je 08.02.2006.godine u Bačkoj Topoli.

Opština Bačka Topola je 100% vlasnik i osnivač društva Industrijskog parka.

Industrijski park trenutno raspolaže sa 26-76-80 hektara zemljišta, koje je infrastrukturno opremljeno i koje se nudi za prodaju stranim i domaćim investitorima.

Privlačenje stranih i direktnih investicija je strateško opredeljenje Opštine Bačka Topola, kojim bi ostvarili strateške ciljeve Opštine, i to ostvarenje privrednog i društvenog razvoja Lokalne samouprave, a samim tim i značajno poboljšanje materijalnog položaja građana. Cilj društva je unapređenje i razvoj delatnosti od javnog interesa Opštine kao i efikasno pružanje usluga investitorima, stvaranje preduslova za otvaranje novih radnih mesta, odnosno vršenje poverenih poslova vezanih za:

  • Upravljanje građevinskim zemljištem u svojini društva koje se nalazi u industrijskoj zoni namenjeno proizvodnji;
  • Pružanje opštih, specijalizovanih usluga i drugih usluga korisnicima privrednih zona po principu "sve na jednom mestu";
  • Marketing aktivnosti na promociji investicione ponude Opštine, kao i na privlačenju domaćih i stranih investicija.

Dolaskom stranih i domaćih investicija ostvaruje se:

-  Otvaranje novih radnih mesta

-  Smanjenje nezaposlenosti

-  Povećanje priliva sredstava u budžet Grada (porez na zarade, naknada za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta, ekološke takse) sa kojim se povećava obim i kvalitet javnih usluga

- Mogućnosti povećanja izvoza

- Podizanje standarda života i blagostanja cele zajednice